ავტომობილი
მოდელი
აირჩიე ნაწილი
ადგილზე მიტანის სერვისი მაღალი დონის მომსახურება ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი მაღალი დონის მომსახურება ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი მაღალი დონის მომსახურება ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი მაღალი დონის მომსახურება ადგილზე მიტანის სერვისი
უკან დაბრუნება
Online auto parts - www.autopart.ge
ჩვენთან შეძენილ ნებისმიერ ნაწილზე ვრცელდება სტანდარტული 14 დღიანი გარანტია. აღნიშნული გარანტია საშუალებას გაძლევთ გამოცვალოთ თქვენს მიერ შეძენილი ნაწილი სხვა ანალოგიურით ან სრულად უკან დაიბრუნოთ გადახდილი თანხა. გარანტია არ ვრცელდება ინსტალაციის დანახარჯებზე.
იმისათვის რომ ისარგებლოთ ჩვენი გარანტიით საჭიროა შემდეგი პირობების დაკმაყოფილება:
უკან დაბრუნებული ნაწილი არ უნდა იყოს დაზიანებული, გახსნილი, დაშლილი, გადახურებული და ა.შ.
უკან დაბრუნებული ნაწილი უნდა ატარებდეს გამყიდველის მაიდენტიფიცირებელ ნიშანს ან დამღას.
შეძენილი ნაწილი უკან უნდა დააბრუნოთ გაყიდვის თარიღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
უკან დაბრუნებისას თან უნდა იქონიოთ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ორიგინალი დოკუმენტი (სალაროს ჩეკი ან ინვოისი...).